τροχαίο ατύχημα υλικές ζημιές κάλεσε δικηγόρο

Τροχαίο ατύχημα – Υλικές ζημιές

Υλικές ζημιές – Διαφυγόντα κέρδη & αποζημίωση – Σωματική βλάβη Στις περισσότερες περιπτώσεις υλικών ζημιών από τροχαία ατυχήματα, οι εμπλεκόμενες από ευθύνη του πελάτη τους ασφαλιστικές εταιρίες προσπαθούν να αποζημιώσουν …