Νόμιμη μοίρα – Τι δικαιούμαι

κληρονομιά νόμιμη μοίρα δικηγόρος

Πολλές φορές, για κάποιους ιδιαίτερους λόγους ο κληρονομούμενος δεν επιθυμεί να κληρονομηθεί από τους πλησιέστερους συγγενείς του.

Νόμιμη μοίρα είναι η επιβολή από τις διατάξεις του Α.Κ. αναγκαστικής κληρονομικής διαδοχής των προσώπων που αποκλείστηκαν από τον κληρονομούμενο.

Η νόμιμη μοίρα για τους κληρονόμους αυτούς είναι το 1/2 της εξ’ αδιαθέτου μερίδας τους, δηλαδή είναι το ήμισυ της περιουσίας που θα λάμβανε, αν ο κληρονομούμενος δεν τον απέκλειε από τη διαθήκη που συνέταξε.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ο κληρονομούμενος αδυνατεί να λάβει ακόμη και τη νόμιμη μοίρα. Αυτό συμβαίνει εάν ο κληρονομούμενος τον απέκλεισε γιατί:

  • Επιβουλεύτηκε τη ζωή του διαθέτη
  • Προκάλεσε με πρόθεση σωματικές βλάβες στον διαθέτη ή τον σύζυγό του ικανές να βλάψουν τη ζωή του
  • Αθέτησε υποχρέωση που είχε από το Νόμο για διατροφή του διαθέτη
  • Ζει βίο ανήθικο παρά τη θέληση του διαθέτη