Προσύμφωνο πώλησης-αγοραπωλησίας ακινήτου

Προσύμφωνο πώλησης-αγοραπωλησίας ακινήτου. Τί πρέπει να γνωρίζετε

Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι από το προσύμφωνο πώλησης/αγοραπωλησίας ακινήτου Η εξασφάλιση αγοραστή και πωλητή Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε Η αγοραπωλησία …

Η καθυστέρηση του μισθώματος λόγος έξωσης του μισθωτή

Η καθυστέρηση του μισθώματος λόγος έξωσης του μισθωτή

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο διαρκεί η μίσθωση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο …