Κατοχύρωση Εμπορικά Σήματα Δικηγόρος

Νόμος Περί Σημάτων

Τι Είναι τα Σήματα – Πώς Κατοχυρώνονται – Πως Προστατεύονται Ο νόμος περί σημάτων έχει σκοπό την προστασία του καταναλωτή και των επιχειρήσεων από απομιμητικά προϊόντα. Έχουν ληφθεί υπόψη οι …

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Δικηγόρος

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει …