Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και διεκπεραιώνει:

 • Την έρευνα και ανεύρεση σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία κάθε ακίνητης και κινητής περιουσίας του κληρονομούμενου με ή χωρίς διαθήκη
 • Ολόκληρη την δικαστική ή εξωδικαστική διαδικασία και κάθε νομική ενέργεια μέχρι την απόδοση της κληρονομιάς στους δικαιούχους
 • Την ανάληψη και διαχείριση της υπάρχουσας κληρονομιάς μέσω “probate” μέχρι την διανομή αυτής στους κληρονόμους
 • Τον έλεγχο κάθε πράξης διαχείρισης της κληρονομιάς προστατεύοντας τα συμφέροντα των κληρονόμων εντολέων μας
 • Εξασφαλίζουμε μέσω πιστοποιημένων λογιστών την ρευστοποίηση της ακίνητης κληρονομιάς του κληρονομούμενου στην μέγιστη τιμή μέχρι την απόδοσή της στους κληρονόμους
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων διαζυγίου στην Ελλάδα
 • Εκτέλεση διαθηκών στην Ελλάδα
 • Αγωγές προσβολής διαθηκών λόγω πλαστότητας, πλάνης, απάτης, απειλής, παράλειψης κληρονόμου
 • Κληροδοτήματα για την προστασία της περιουσίας
 • Διαχείριση περιουσιών ηλικιωμένων
 • Διευθέτηση στοιχείων εκλιπόντων συγγενών
 • Θέματα φορολογίας κληρονομιαίας περιουσίας σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία
 • Νόμιμη μοίρα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξειδικευμένα υποθέσεις κληρονομικής φύσεως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εντολείς μας Έλληνες της ημεδαπής και της ομογένειας σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία και πιστοποιημένους λογιστές σε χώρες όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο για την ταχύτερη και με το μικρότερο κόστος διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Άμεσοι συνεργάτες του γραφείου μας έγκριτοι Δικαστικοί γραφολόγοι στις περιπτώσεις διερεύνησης διαθηκών.

Επιδιώκουμε και επιτυγχάνουμε την προστασία της περιουσίας σας.

διαθήκη δικηγόρος

Άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράματο (αγράμματο)

Με την υπ' αριθ. 195/2017 απόφασή του το Γ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι άκυρη η διαθήκη ...
Αλλοδαπές Αποφάσεις Διαζυγίου στην Ελλάδα

Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων Διαζυγίου στην Ελλάδα

Η δικαστική απόφαση διαζυγίου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρίζεται μετά από επίσημη μετάφρασή της, με δικαστική απόφαση ...
Αποποίηση κληρονομιάς

Αποποίηση κληρονομιάς από ενήλικες ή ανήλικους

Tι προβλέπει ο ΑΚ για την αποποίηση της κληρονομιάς Άρθρο 1847. Αποποίηση: Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα ...
διαθήκη δικηγόρος

Διαθήκη

Η Ελληνική Νομοθεσία αναγνωρίζει τρεις τύπους διαθηκών: την ιδιόγραφη τη δημόσια τη μυστική α) Ιδιόγραφη διαθήκη: ιδιόγραφη διαθήκη είναι εκείνη ...
Διαθήκη στο εξωτερικό

Ζητήματα Διεθνών Κληρονομιών – Ο Κανονισμός 650/2012 της Ε.Ε.

Νέες διατάξεις για την διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και την εκτέλεση δημοσίων ...
κληρονομητήριο δικηγόρος

Κληρονομητήριο

Το κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου μετά από δικαστική ...
κληρονομιά τι να κάνω δικηγόρος

Κληρονομιά – Τι κάνω

Με τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο κληρονόμος έχει συγκεκριμένο χρόνο για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί. Η ...
διαθήκη δικηγόρος

Κληρονομιά και φορολογία. Τα αφορολόγητα όρια των κληρονόμων

Η απόκτηση εξ' αιτίας θανάτου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η από δωρεά ή γονική παροχή απόκτηση ακινήτων ή ...
διαθήκη στο εξωτερικό δικηγόρος

Κληρονομιά στο εξωτερικό με ή χωρίς διαθήκη

Έχουμε την εμπειρία, την γνώση των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και διαδικασιών σχετικά με διαθήκες και κληρονομιές στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με ...
κληρονομιά ποιοι κληρονομούν δικηγόρος

Κληρονόμοι χωρίς διαθήκη – Εξ αδιαθέτου κληρονομιά – Ποιοι κληρονομούν

Η συγγένεια καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το δικαίωμα των κληρονόμων στην κληρονομιά όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Κληρονομιά χωρίς να υπάρχει ...
κληρονομιά νόμιμη μοίρα δικηγόρος

Νόμιμη μοίρα – Τι δικαιούμαι

Πολλές φορές, για κάποιους ιδιαίτερους λόγους ο κληρονομούμενος δεν επιθυμεί να κληρονομηθεί από τους πλησιέστερους συγγενείς του. Νόμιμη μοίρα είναι ...
διαθήκη στο εξωτερικό δικηγόρος

Σύνταξη Διαθήκης στο Εξωτερικό

Η σύνταξη των διαθηκών τις οποίες αφήνουν οι ομογενείς μας στο εξωτερικό, συνήθως έχουν την μορφή της δημόσιας και γίνονται ...
διαθήκη δικηγόρος

Το δικαίωμα προσβολής διαθήκης

Λόγοι ακυρότητας ιδιόγραφης και δημόσιας διαθήκης Από τις διατάξεις των άρθρων 1718, 1721 και 180 ΑΚ προκύπτει ότι η ιδιόγραφη ...
Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Ο Κανονισμός 560/2012 της Ε.Ε. που ισχύει από 17 Αυγούστου 2015, προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου πιστοποιητικού, του Ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ...