Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και διεκπεραιώνει:

 • Την έρευνα και ανεύρεση σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία κάθε ακίνητης και κινητής περιουσίας του κληρονομούμενου με ή χωρίς διαθήκη
 • Ολόκληρη την δικαστική ή εξωδικαστική διαδικασία και κάθε νομική ενέργεια μέχρι την απόδοση της κληρονομιάς στους δικαιούχους
 • Την ανάληψη και διαχείριση της υπάρχουσας κληρονομιάς μέσω “probate” μέχρι την διανομή αυτής στους κληρονόμους
 • Τον έλεγχο κάθε πράξης διαχείρισης της κληρονομιάς προστατεύοντας τα συμφέροντα των κληρονόμων εντολέων μας
 • Εξασφαλίζουμε μέσω πιστοποιημένων λογιστών την ρευστοποίηση της ακίνητης κληρονομιάς του κληρονομούμενου στην μέγιστη τιμή μέχρι την απόδοσή της στους κληρονόμους
 • Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων διαζυγίου στην Ελλάδα
 • Εκτέλεση διαθηκών στην Ελλάδα
 • Αγωγές προσβολής διαθηκών λόγω πλαστότητας, πλάνης, απάτης, απειλής, παράλειψης κληρονόμου
 • Κληροδοτήματα για την προστασία της περιουσίας
 • Διαχείριση περιουσιών ηλικιωμένων
 • Διευθέτηση στοιχείων εκλιπόντων συγγενών
 • Θέματα φορολογίας κληρονομιαίας περιουσίας σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία
 • Νόμιμη μοίρα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξειδικευμένα υποθέσεις κληρονομικής φύσεως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εντολείς μας Έλληνες της ημεδαπής και της ομογένειας σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία και πιστοποιημένους λογιστές σε χώρες όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο για την ταχύτερη και με το μικρότερο κόστος διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Άμεσοι συνεργάτες του γραφείου μας έγκριτοι Δικαστικοί γραφολόγοι στις περιπτώσεις διερεύνησης διαθηκών.

Επιδιώκουμε και επιτυγχάνουμε την προστασία της περιουσίας σας.

διαθήκη δικηγόρος

Άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράματο (αγράμματο)

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1721 §1 εδ. α' Α.Κ., η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, ...
Αλλοδαπές Αποφάσεις Διαζυγίου στην Ελλάδα

Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων Διαζυγίου στην Ελλάδα

Η δικαστική απόφαση διαζυγίου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρίζεται μετά από επίσημη μετάφρασή της, με δικαστική απόφαση ...
Κληρονομιά. Ανάκληση δωρεάς από γονέα σε τέκνο

Ανάκληση δωρεάς από γονέα προς τέκνο

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1509 του ΑΚ η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιοδήποτε γονέα του, είτε για τη ...
Αποποίηση κληρονομιάς

Αποποίηση κληρονομιάς από ενήλικες ή ανήλικους

Tι προβλέπει ο ΑΚ για την αποποίηση της κληρονομιάς Άρθρο 1847. Αποποίηση: Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα ...
Κληρονομιά. Απώλεια προθεσμίας αποποίησης

Απώλεια της προθεσμίας αποποίησης. Υπάρχει λύση;

Αν χάσατε την προθεσμία αποποίησης μίας κληρονομιάς, σας ενδιαφέρουν οι παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες. Είναι συχνό φαινόμενο, κληρονόμοι θεωρώντας ότι ο ...
διαθήκη δικηγόρος

Διαθήκη

Η Ελληνική Νομοθεσία αναγνωρίζει τρεις τύπους διαθηκών: την ιδιόγραφη τη δημόσια τη μυστική α) Ιδιόγραφη διαθήκη: ιδιόγραφη διαθήκη είναι εκείνη ...
Κληρονομιά. Διαθήκη με καταπίστευμα σε κληρονόμο

Διαθήκη με καταπίστευμα σε κληρονόμο

Ο καταπιστευματιδόχος είναι κληρονόμος υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, που πληρώνεται με τον θάνατο του διαθέτη και στην οποία αντιστοιχεί ...
Διαθήκη στο εξωτερικό

Ζητήματα Διεθνών Κληρονομιών – Ο Κανονισμός 650/2012 της Ε.Ε.

Νέες διατάξεις για την διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και την εκτέλεση δημοσίων ...
Κληρονομιά. Μεταγραφή της κυριότητας ακινήτου μετά το θάνατο του δωρητή

Η μεταγραφή της κυριότητας ακινήτου μετά το θάνατο του δωρητή

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1192 και 1198 ΑΚ κάθε εν ζωή δικαιοπραξία με την οποία επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας ...
κληρονομητήριο δικηγόρος

Κληρονομητήριο

Το κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου μετά από δικαστική ...
κληρονομιά τι να κάνω δικηγόρος

Κληρονομιά – Τι κάνω

Με τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο κληρονόμος έχει συγκεκριμένο χρόνο για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί. Η ...
διαθήκη δικηγόρος

Κληρονομιά και φορολογία. Αφορολόγητο όριο 800.000

Αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές Ο νέος νόμος 4972/2022 - Η εγκύκλιος 2077/2022 Η νέα εγκύκλιος ...
Κληρονομιά. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός

Κληρονομιά κοινού τραπεζικού λογαριασμού

Μετά το θάνατο κάποιου προσώπου, είναι πολύ συχνή η σύγκρουση των κληρονόμων με αντικείμενο την κληρονομιαία περιουσία και το περιεχόμενο ...
διαθήκη στο εξωτερικό δικηγόρος

Κληρονομιά στο εξωτερικό με ή χωρίς διαθήκη

Έχουμε την εμπειρία, την γνώση των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και διαδικασιών σχετικά με διαθήκες και κληρονομιές στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με ...
κληρονομιά ποιοι κληρονομούν δικηγόρος

Κληρονόμοι χωρίς διαθήκη – Εξ αδιαθέτου κληρονομιά – Ποιοι κληρονομούν

Η συγγένεια καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το δικαίωμα των κληρονόμων στην κληρονομιά όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Κληρονομιά χωρίς να υπάρχει ...
κληρονομιά νόμιμη μοίρα δικηγόρος

Νόμιμη μοίρα – Τι δικαιούμαι και λόγοι αποκλεισμού

Πολλές φορές, για κάποιους ιδιαίτερους λόγους ο κληρονομούμενος δεν επιθυμεί να κληρονομηθεί από τους πλησιέστερους συγγενείς του. Είτε δεν τους ...
Κληρονομιά. Διανομή κοινού ακινήτου από κληρονόμους

Πώς γίνεται η διανομή κοινού ακινήτου από κληρονόμους;

Διανομή ακινήτου από συγκληρονόμους. Είναι σύνηθες, αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός συγκυρίους, ο ένας από αυτούς να ...
διαθήκη στο εξωτερικό δικηγόρος

Σύνταξη Διαθήκης στο Εξωτερικό

Η σύνταξη των διαθηκών τις οποίες αφήνουν οι ομογενείς μας στο εξωτερικό, συνήθως έχουν την μορφή της δημόσιας και γίνονται ...
διαθήκη δικηγόρος

Το δικαίωμα προσβολής διαθήκης

Λόγοι ακυρότητας ιδιόγραφης και δημόσιας διαθήκης Από τις διατάξεις των άρθρων 1718, 1721 και 180 ΑΚ προκύπτει ότι η ιδιόγραφη ...
Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο είναι ένα ενιαίο «έγγραφο», το οποίο έχει αποδεικτική ισχύ και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από κληρονόμους και κληροδόχους, ...
Κληρονομιά. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας

Υπολογισμός Νόμιμης Μοίρας

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1710,1820 και 1825 ΑΚ δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά έχουν οι κατιόντες και οι γονείς ...