Τροχαίο ατύχημα – Αποζημίωση θανάτου ή σωματικής βλάβης

τροχαίο ατύχημα αποζημίωση θανάτου σωματικής βλάβης δικηγόρος

Αποζημίωση ή συμβιβασμός;

Η αναίτια εμπλοκή με τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα δημιουργεί στον παθόντα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης τόσο για κάθε ποσό που δαπάνησε ή απώλεσε, όσο και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Η διαχείριση κάθε περιστατικού απαιτεί ορθούς χειρισμούς για την απόδοσης της μέγιστης αποζημίωσης στο θύμα και στους οικείους του, εάν οι συνέπειες του τροχαίου είναι οδυνηρές.

Η “αποκατάσταση” του τραυματισμού, της αναπηρίας ή του θανάτου, αν και δεν αντικαθίσταται με κανένα χρηματικό ποσό, πρέπει τελικά να γίνει “χωρίς εκπτώσεις”.

Διαθέτουμε την εμπειρία, τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την ικανότητα να χειρισθούμε την υπόθεση βλάβης του σώματος ή θανάτου από τροχαίο ατύχημα και σας αντιπροσωπεύουμε δυναμικά και χωρίς συμβιβασμούς από την αρχή και καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μέχρι το αποτέλεσμα.

Σκοπός μας η μέγιστη χρηματική ικανοποίηση.

Η αμοιβή μας καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης.

Ενδεικτικά και μόνο και χωρίς την αναφορά κάθε ειδικού ανά περίπτωση κονδυλίου, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με βλάβη του σώματος, μπορείτε να διεκδικήσετε:

  • Ιατρικές επισκέψεις, έξοδα ιατρικών εξετάσεων, έξοδα τυχόν επεμβάσεων και αμοιβές ιατρών, αγορά φαρμάκων, φυσικοθεραπείες, έξοδα μετακινήσεων προς ιατρούς, μελλοντικές ιατρικές δαπάνες, δαπάνες σε αποκλειστικές νοσοκόμες ή άτομα για την κατ΄οίκον φροντίδα σας και για όσο χρόνο κρίθηκε αυτό ιατρικώς απαραίτητο, ακόμη δε και δαπάνες για τη φροντίδα σας από συγγενικά σας πρόσωπα
  • Δαπάνες για βελτιωμένη διατροφή σας
  • Απώλεια εισοδήματος, δηλαδή κάθε ποσό που απωλέσατε και θα απολέσετε στο μέλλον από εισοδήματα της εργασίας σας ακόμη και φιλοδωρήματα που λαμβάνατε, αφαιρουμένων των ποσών που λάβατε από τον ασφαλιστικό σας φορέα
  • Διατροφή που στερούνται πρόσωπα που εσείς διατρέφατε
  • Ηθική βλάβη για τον τραυματισμό εκ του ατυχήματος ή ψυχική οδύνη σε περίπτωση θανάτου στους συγγενείς του αποβιώσαντος

Πρόκειται για ποσά τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε και να λάβετε με σημαντικό ύψος το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες του ατυχήματος, την ηλικία του τραυματισθέντος ή θανατωθέντος, τις οικογενειακές του υποχρεώσεις αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χειρισμό της υπόθεσης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο.