Κληρονομιά – Τι κάνω

κληρονομιά τι να κάνω δικηγόρος

Με τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο κληρονόμος έχει συγκεκριμένο χρόνο για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί.

Η αποδοχή ή η αποποίηση της κληρονομιάς είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα τον απασχολήσουν. Οι χρονικοί περιορισμοί δεν είναι μεγάλοι.

Οι υποχρεώσεις που άφησε ο κληρονομούμενος και το ύψος της περιουσίας του είναι παράγοντες που θα τον οδηγήσουν στην απόφασή του.

Η κληρονομιαία περιουσία χωρίζεται στο ενεργητικό και στο παθητικό αυτής.

Ενεργητικό αποτελούν κάθε ακίνητο και κινητό στοιχείο, ακόμη και τα τιμαλφή και τα έργα τέχνης , ενώ παθητικό κάθε χρέος της περιουσίας.

Δικαίωμα αποποίησης έχει κάθε κληρονόμος μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από την ημερομηνία δημοσίευσης της τυχόν υπάρχουσας διαθήκης.

Για τους κατοίκους του εξωτερικού, η αντίστοιχη προθεσμία είναι ένα έτος ή από την γνώση στον κληρονόμο του θανάτου του κληρονομούμενου.

Η αποδοχή γίνεται είτε σιωπηρά με την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ακίνητη περιουσία.

Η προθεσμία για την δήλωση φόρου κληρονομιάς που γίνεται στην εφορία του αποβιώσαντος είναι έξι μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου, ενώ στην περίπτωση θανάτου στο εξωτερικό, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης η οποία γίνεται στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, είναι ένα έτος από τον θάνατο ή από την δημοσίευση της διαθήκης.

Όταν δεν υπάρχει διαθήκη, κληρονομούν οι κατά το Νόμο πλησιέστεροι συγγενείς του αποβιώσαντος που είναι τα τέκνα και ο (η) σύζυγος και εάν δεν υπάρχουν, οι συγγενείς των επόμενων τάξεων.