Τροχαίο ατύχημα – Υλικές ζημιές

τροχαίο ατύχημα υλικές ζημιές κάλεσε δικηγόρο

Υλικές ζημιές – Διαφυγόντα κέρδη & αποζημίωση – Σωματική βλάβη

Στις περισσότερες περιπτώσεις υλικών ζημιών από τροχαία ατυχήματα, οι εμπλεκόμενες από ευθύνη του πελάτη τους ασφαλιστικές εταιρίες προσπαθούν να αποζημιώσουν τον αναίτιο οδηγό, προσφέροντας του τις ζημιές που το όχημα του υπέστη με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων.

Και βέβαια οι αποζημιώσεις γίνονται ακόμη μικρότερες, αφού απαιτούν την αγορά μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, επειδή το βλαβέν όχημα δεν είναι εντελώς καινούριο.

Η πιθανή άρνηση στον συμβιβασμό αυτόν του αναίτιου οδηγού, οδηγεί σε χρονοβόρο δικαστικό αγώνα, εξ αιτίας και της έλλειψης ιδίων κεφαλαίων από τον ίδιο, προκειμένου να καλύψει τις προκληθείσες ζημίες στο όχημά του και στη συνέχεια να τις διεκδικήσει δικαστικά. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα πολλαπλά οικονομικά οφέλη των ασφαλιστικών εταιριών, που τελικά καταβάλλουν ελάχιστα ποσά, τα οποία καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις προκληθείσες ζημίες, αποφεύγοντας έτσι να πληρώσουν μια σειρά άλλων ζημιών, περιουσιακών και μη, που υπέστη ο αναίτιος οδηγός.

Η αναφορά της διεκδίκησης των απαιτήσεων μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα με μικρές ή μεγάλες υλικές ζημιές ή και ελαφρές σωματικές βλάβες αποδεικνύει το ύψος των τελικά χαμένων χρημάτων σε όφελος των ασφαλιστικών εταιριών:

  • H αξία των τιμολογίων και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τις υλικές ζημίες του οχήματος ή οι ζημίες με βάση έντυπη εκτίμηση -προσφορά συνεργείου, αυτών που πρέπει να αποκατασταθούν
  • Εάν η επισκευή της βλάβης είναι ασύμφορη, το ποσό της εμπορικής αξίας του οχήματός σας πριν το συμβάν, αφαιρουμένης της αξίας όσων υλικών έχουν σωθεί και δύνανται να πωληθούν
  • Η μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματός σας, δηλαδή το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η αξία του μετά τη σύγκρουση, ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως των ζημιών του εξ’ αιτίας του «επισκευασμένου» πλέον οχήματος
  • Κάθε δαπανηθέν ποσό για τη χρησιμοποίηση μισθωμένου οχήματος και για όσο χρόνο απαιτήθηκε για την επισκευή του οχήματος για απαραίτητες μετακινήσεις, όπως είναι αυτές προς την εργασία σας ή ιατρούς
  • Αποζημίωση για καταστραφέντα αντικείμενα ιδιοκτησίας σας, τα οποία μεταφέρατε με το όχημά σας καθώς και προσωπικά σας αντικείμενα
  • Κάθε δαπάνη στην οποία υποβληθήκατε για τη μεταφορά και φύλαξη του οχήματός σας
  • Την ηθική βλάβη σας εξ’ αιτίας των υλικών ζημιών του οχήματός σας, αλλά και της οποιασδήποτε σωματικής σας βλάβης

Η προσεκτική στάθμιση όλων των ανωτέρω είναι σημαντική πριν καταλήξετε σε συμβιβαστική λύση με την ασφαλιστική εταιρία είτε απευθείας με αυτήν είτε μέσω του “φιλικού διακανονισμού”.

Είναι πάγια τακτική των ασφαλιστικών εταιριών να “διακανονίζουν” τις αποζημιώσεις προσφέροντας ελάχιστα των δαπανηθέντων ποσών και μηδαμινές αποζημιώσεις λόγω ηθικής βλάβης στις περιπτώσεις ελαφρών σωματικών βλαβών.