Ανασφάλιστο όχημα – Τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και αποζημίωση

τροχαίο ατύχημα ανασφάλιστο όχημα αποζημίωση δικηγόρος

Ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με μέσες εκτιμήσεις, είναι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Η αποζημίωση για τις ζημίες που θα υποστείτε δεν καλύπτεται βεβαίως από ασφαλιστική εταιρία, αφού το όχημα είναι ανασφάλιστο, μπορείτε όμως να την διεκδικήσετε από το Επικουρικό Κεφάλαιο, Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει να καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις.

Δεν θα αποφύγετε την δικαστική οδό και στις περισσότερες των περιπτώσεων το ποσό που τελικά επιδικάζεται ως αποζημίωση είναι μικρότερο από αυτό που καλούνται να καταβάλλουν για τον ίδιο λόγο οι ασφαλιστικές εταιρίες.