εμπορικό δίκαιο δικηγόρος

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για σύσταση, τροποποίηση, λύση και εκκαθάριση κάθε μορφής εταιρίας.

Αναλαμβάνουμε τη σταθερή ή επιμέρους ανάληψη υποθέσεων εταιριών ή μεμονωμένων φυσικών προσώπων.

Προσφέρουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις διαφορών πολυκατοικιών, διοίκηση νομικών προσώπων, υποθέσεις μεταξύ εταίρων και εναντίον εταιριών.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε:

  • Διεκδίκηση χρηματικών απαιτήσεων
  • Ρύθμιση εμπορικών χρεών
  • Κατοχύρωση ημεδαπών και διεθνών σημάτων
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Προστασία εμπορικής επωνυμίας
  • Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Χρηματικές απαιτήσεις
  • Αγωγές αποζημίωσης
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Δικηγόρος

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και ...
Κατοχύρωση Εμπορικά Σήματα Δικηγόρος

Νόμος Περί Σημάτων

Τι Είναι τα Σήματα - Πώς Κατοχυρώνονται - Πως Προστατεύονται Ο νόμος περί σημάτων έχει σκοπό την προστασία του καταναλωτή ...