Πρώτες ενέργειες μετά από τροχαίο ατύχημα

τροχαίο ατύχημα πρώτες ενέργειες κάλεσε δικηγόρο

Οι πρώτες ενέργειες μετά από κάθε εμπλοκή σε αυτοκινητικό τροχαίο ατύχημα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της υπόθεσης.

Η διασφάλιση της αποζημίωσης και των συμφερόντων κάθε αναίτιου είτε με υλικές μόνο ζημίες είτε και με σωματικές βλάβες, απαιτούν μία σειρά άμεσων ενεργειών που είναι:

  • Η κλήση προς ενημέρωση των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων για την επιτόπια καταγραφή του τροχαίου ατυχήματος και των συνθηκών του
  • Η καταγραφή των στοιχείων του ζημιογόνου οχήματος και του οδηγού του
  • Η συλλογή των στοιχείων τυχόν αυτοπτών μαρτύρων
  • Η φωτογραφική αποτύπωση του συμβάντος και ειδικότερα των συνθηκών αυτού και τα βλαβέντων σημείων των οχημάτων
  • Ο “έλεγχος” των αστυνομικών οργάνων για την ορθή αποτύπωση των συνθηκών αυτού
  • Η δήλωση στα αρμόδια αστυνομικά όργανα ακόμη και του πλέον μικρού τραυματισμού
  • Η επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρία και τον Δικηγόρο