τροχαίο ατύχημα υλικές ζημιές κάλεσε δικηγόρο

Τροχαίο ατύχημα – Υλικές ζημιές

Υλικές ζημιές – Διαφυγόντα κέρδη & αποζημίωση – Σωματική βλάβη Στις περισσότερες περιπτώσεις υλικών ζημιών από τροχαία ατυχήματα, οι εμπλεκόμενες από ευθύνη του πελάτη τους ασφαλιστικές εταιρίες προσπαθούν να αποζημιώσουν …

τροχαίο ατύχημα αποζημίωση θανάτου σωματικής βλάβης δικηγόρος

Τροχαίο ατύχημα – Αποζημίωση θανάτου ή σωματικής βλάβης

Αποζημίωση ή συμβιβασμός; Η αναίτια εμπλοκή με τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα δημιουργεί στον παθόντα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης τόσο για κάθε ποσό που δαπάνησε ή απώλεσε, όσο και αποζημίωση λόγω ηθικής …