Το δικηγορικό γραφείο μας, με πρωταρχικό γνώμονα την κατ’ αρχήν συναινετική επίλυση των μεταξύ συζύγων διαφορών και ιδιαίτερα όταν αυτές περιλαμβάνουν και ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής παιδιών, παρέχει πλήρη νομική εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών.

Με υπευθυνότητα, εμπειρία πολλών ετών και αποτελεσματικότητα, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των εντολέων μας:

  • Υποθέσεις διαζυγίου
  • Ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκων και ενηλίκων τέκνων, διατροφής συζύγων
  • Αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου
  • Αγωγές αξίωσης αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης λύσης της μνηστείας
  • Ασφαλιστικά μέτρα στις περιπτώσεις μη καταβολής οφειλόμενης εκ του νόμου διατροφής
  • Αιτήσεις μετοικήσεως, ρύθμιση οικογενειακής στέγης
  • Προσβολή και αναγνώριση πατρότητος
  • Ποινική υποστήριξη, όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο

 

Αλλοδαπές Αποφάσεις Διαζυγίου στην Ελλάδα

Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων Διαζυγίου στην Ελλάδα

Η δικαστική απόφαση διαζυγίου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρίζεται μετά από επίσημη μετάφρασή της, με δικαστική απόφαση ...
Γονική μέριμνα

Γονική μέριμνα – Υποχρέωση γονέων – Διάσταση, προσφυγή στο δικαστήριο

Το όνομα του παιδιού, η επιμέλειά του, η διαχείριση της περιουσίας του και η εκπροσώπησή του σε κάθε θέμα που ...
διαζύγιο με αντιδικία δικηγόρος

Διαζύγιο με αντιδικία

Α. Διετής Διάσταση Η διάσταση των συζύγων για συνεχές χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη έχει σαν αποτέλεσμα να ...
Διατροφή ανηλίκου παιδιού μετά από διαζύγιο δικηγόρος

Διατροφή ανηλίκου παιδιού

Δεν αλλάζει το βιοτικό επίπεδο μετά τη διάσταση Οι μηνιαίες ανάγκες του ανηλίκου, προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του ...
Διατροφή ενήλικου παιδιού μετά από διαζύγιο δικηγόρος

Διατροφή ενήλικου παιδιού

Σύμφωνα με το άρθρο 1489 Α.Κ, οι γονείς φέρουν την υποχρέωση της οικονομικής ενίσχυσης των τέκνων τους. Μέχρι την ενηλικίωση ...
Επιμέλεια ανηλίκου παιδιού μετά από διαζύγιο δικηγόρος

Επιμέλεια ανηλίκου παιδιού

Η γονική μέριμνα που περιλαμβάνει την επιμέλεια, τη διοίκηση της περιουσίας και την αντιπροσώπευση του ανήλικου τέκνου ανήκει πάντα και ...
Επιτροπεία Ανηλίκου - Προϋποθέσεις

Επιτροπεία Ανηλίκου – Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τα άρθρα 1584 – 1654 ΑΚ ο ανήλικος τίθεται σε επιτροπεία όταν κανένας γονέας δεν έχει ή δεν ...
Η Ρύθμιση της Οικογενειακής Στέγης Μετά το Διαζύγιο

Η Ρύθμιση της Οικογενειακής Στέγης Μετά το Διαζύγιο

Όταν η εξακολούθηση της συμβίωσης των συζύγων είναι αδύνατη για τον ένα ή και τους δύο συζύγους εξ αιτίας τεταμένων ...
Ο νόμος 4800/2021 εισάγει νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα

Οι νέες ρυθμίσεις για την γονική μέριμνα με τον Νόμο 4800/2021

Με τον νόμο 4800/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο σχετικά με τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια, αλλά και την ...
διαζύγιο περιουσία μοίρασμα δικηγόρος

Περιουσιακές σχέσεις συζύγων μετά το διαζύγιο

Οι διαφωνίες των συζύγων είναι συχνό φαινόμενο να οδηγούνται στα Δικαστήρια, ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, για θέματα ...