Διαζύγιο με αντιδικία

διαζύγιο με αντιδικία δικηγόρος

Α. Διετής Διάσταση

Η διάσταση των συζύγων για συνεχές χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη έχει σαν αποτέλεσμα να τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους (άρθρο 1439 παρ. 3 Α.Κ.) και δεν έχει σήμερα πλέον κανένα ενδιαφέρον ποια περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους.

Σύμφωνα με Νομολογία του ΑΠ αρκεί το γεγονός ότι μέχρι τη συζήτηση της σχετικής αγωγής η διάσταση είναι συνεχής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.

Β. Ισχυρός Κλονισμός

Η μοιχεία, η κακοποίηση, ο αλκοολισμός, η κατασπατάληση της συζυγικής περιουσίας, τα ναρκωτικά είναι ενδεικτικά γεγονότα του δικαιώματος άσκησης αγωγής με αιτία τον ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσης.

Τα περιστατικά αυτά είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος για τη λύση του γάμου, να αποδείξει στο Δικαστήριο με μάρτυρες και έγγραφα κατά την ημέρα διεξαγωγής της δίκης. Χρονικός περιορισμός διάρκειας του γάμου για την κατάθεση της σχετικής αγωγής δεν υφίσταται.