Αδικοπρακτική συμπεριφορά

Ποια είναι αδικοπρακτική συμπεριφορά; – Ποιες οι προϋποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης;

Αδικοπρακτική συμπεριφορά συνιστά και η απάτη εις βάρος του ζημιωθέντος, η οποία στοιχειοθετείται, όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί, με οποιοδήποτε μέσο ή τέχνασμα, σφαλερή αντίληψη σε άλλον …

Οι προϋποθέσεις καταγγελίας ενός δανείου

Δάνειο – Οι προϋποθέσεις καταγγελίας του – Αγωγή για την απόδοση δανείου

Με τη σύμβαση του δανείου, ο ένας από τους συμβαλλόμενους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας …

Προσύμφωνο πώλησης-αγοραπωλησίας ακινήτου

Προσύμφωνο πώλησης-αγοραπωλησίας ακινήτου. Τί πρέπει να γνωρίζετε

Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι από το προσύμφωνο πώλησης/αγοραπωλησίας ακινήτου Η εξασφάλιση αγοραστή και πωλητή Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε Η αγοραπωλησία …

Η καθυστέρηση του μισθώματος λόγος έξωσης του μισθωτή

Η καθυστέρηση του μισθώματος λόγος έξωσης του μισθωτή

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο διαρκεί η μίσθωση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο …

Ο νόμος 4800/2021 εισάγει νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα

Οι νέες ρυθμίσεις για την γονική μέριμνα με τον Νόμο 4800/2021

Με τον νόμο 4800/2021 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο σχετικά με τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια, αλλά και την επικοινωνία των γονέων με τα τέκνα τους. Με τον νέο …

Γονική μέριμνα

Γονική μέριμνα – Υποχρέωση γονέων – Διάσταση, προσφυγή στο δικαστήριο

Το όνομα του παιδιού, η επιμέλειά του, η διαχείριση της περιουσίας του και η εκπροσώπησή του σε κάθε θέμα που το αφορά αποτελούν την έννοια της λεγόμενης «γονικής μέριμνας», η …

Κληρονομιά. Διαθήκη με καταπίστευμα σε κληρονόμο

Διαθήκη με καταπίστευμα σε κληρονόμο

Ο καταπιστευματιδόχος είναι κληρονόμος υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, που πληρώνεται με τον θάνατο του διαθέτη και στην οποία αντιστοιχεί διαλυτική αίρεση ή προθεσμία της αντικατάστασης του αρχικού άμεσα κληρονόμου. …

Κληρονομιά. Απώλεια προθεσμίας αποποίησης

Απώλεια της προθεσμίας αποποίησης. Υπάρχει λύση;

Αν χάσατε την προθεσμία αποποίησης μίας κληρονομιάς, σας ενδιαφέρουν οι παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες. Είναι συχνό φαινόμενο, κληρονόμοι θεωρώντας ότι ο συγγενής τους δεν είχε χρέη, να μην προχωρούν σε αποποίηση …

Κληρονομιά. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας

Υπολογισμός Νόμιμης Μοίρας

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1710,1820 και 1825 ΑΚ δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά έχουν οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο επιζών σύζυγος, οι οποίοι θα …

Αλλοδαπές Αποφάσεις Διαζυγίου στην Ελλάδα

Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων Διαζυγίου στην Ελλάδα

Η δικαστική απόφαση διαζυγίου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρίζεται μετά από επίσημη μετάφρασή της, με δικαστική απόφαση και ισχύει και στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται …

διαθήκη στο εξωτερικό δικηγόρος

Σύνταξη Διαθήκης στο Εξωτερικό

Η σύνταξη των διαθηκών τις οποίες αφήνουν οι ομογενείς μας στο εξωτερικό, συνήθως έχουν την μορφή της δημόσιας και γίνονται σε συμβολαιογράφο και αυτή είναι η ασφαλέστερη διαδικασία αφού με …