μισθώσεις ακίνητα δικηγόρος

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στη χώρα μας, δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματική εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, τόσο στις εμπορικές όσο και στις μισθώσεις κατοικιών.

Οι περιπτώσεις οφειλής μισθωμάτων, εγκατάλειψης του μίσθιου χώρου με απλήρωτους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, η κακή χρήση και οι υλικές ζημίες που προκαλούνται μετά την εγκατάλειψη είναι καθημερινό φαινόμενο.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

  • Καταγγελίες προβληματικών συμβάσεων
  • Αγωγές για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων
  • Διαταγές απόδοσης μισθίου
  • Διαταγές πληρωμής
  • Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
Αγωγή Έξωσης Δικηγόρος

Καταγγελία Μίσθωσης Κατοικίας

Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη μίσθωση κατοικίας, προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. όσο και από το νόμο 2235/94 ...
Ιδιόχρηση Δικηγόρος Καταγγελία Μίσθωσης

Καταγγελία μίσθωσης κατοικίας για ιδιόχρηση

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου για κύρια κατοικία ή για μικτή χρήση, αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, ...
Εμπορικές Μισθώσεις Δικηγόρος

Εμπορικές Μισθώσεις

Διάρκεια - Λύση - Καταγγελία Εμπορικής Μίσθωσης Η διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης καθορίζεται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμφωνηθεί ...
Νόμος

Τι προβλέπεται για τις νέες εμπορικές μισθώσεις σύμφωνα με το Ν. 4242/2014

Οι εμπορικές – επαγγελματικές μισθώσεις διέπονται σήμερα από το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014, (ΦΕΚ 50 A'/28.02.2014)  ενώ παραμένει η ...
Μισθώσεις Airbnb Δικηγόρος

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσα από κοινωνικές πλατφόρμες (π.χ. Airbnb) Ν. 4446/2016 Άρθρο 111

Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες (τύπου Airbnb) εάν: Ο διαχειριστής του ακινήτου έχει εγγραφεί στο ...