μισθώσεις ακίνητα δικηγόρος

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στη χώρα μας, δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματική εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, τόσο στις εμπορικές όσο και στις μισθώσεις κατοικιών.

Οι περιπτώσεις οφειλής μισθωμάτων, εγκατάλειψης του μίσθιου χώρου με απλήρωτους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, η κακή χρήση και οι υλικές ζημίες που προκαλούνται μετά την εγκατάλειψη είναι καθημερινό φαινόμενο.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

  • Καταγγελίες προβληματικών συμβάσεων
  • Αγωγές για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων
  • Διαταγές απόδοσης μισθίου
  • Διαταγές πληρωμής
  • Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
Αγωγή Έξωσης Δικηγόρος

Αγωγή έξωσης μίσθωσης κατοικίας

Με την λήξη του ν. 1703/87, δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις περί προστασίας των ενοικιαστών κυρίας κατοικίας. Η μίσθωση κατοικίας ...
Διαβάστε περισσότερα
Ιδιόχρηση Δικηγόρος Καταγγελία Μίσθωσης

Καταγγελία μίσθωσης κατοικίας για ιδιόχρηση

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου για κύρια κατοικία ή για μικτή χρήση, αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, ...
Διαβάστε περισσότερα
Εμπορικές Μισθώσεις Δικηγόρος

Εμπορικές Μισθώσεις

Διάρκεια - Λύση - Καταγγελία Εμπορικής Μίσθωσης Η διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης καθορίζεται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμφωνηθεί ...
Διαβάστε περισσότερα
Νόμος

Τι προβλέπεται για τις νέες και παλαιές μισθώσεις σύμφωνα με τoν Ν. 4242/2014

Νέες μισθώσεις Η διάρκεια καθορίζεται ελεύθερα Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται με ελάχιστη τριετή διάρκεια εάν συμφωνήσουν χρόνο μίσθωσης μικρότερο από ...
Διαβάστε περισσότερα
Μισθώσεις Airbnb Δικηγόρος

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσα από κοινωνικές πλατφόρμες (π.χ. Airbnb) Ν. 4446/2016 Άρθρο 111

Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες (τύπου Airbnb) εάν: Ο διαχειριστής του ακινήτου έχει εγγραφεί στο ...
Διαβάστε περισσότερα