Κατά καιρούς προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα νομικά θέματα που δεν είναι τόσο συνηθισμένα, μα χρειάζονται νομική βοήθεια.

Π.χ.

Αξιώσεις έναντι αδικαιολογήτου πλουτισμού

Προσβολή προσωπικότητας

Χρηματική αποζημίωση λόγω αδικαιοπρακτικής συμπεριφοράς

Δικαιοπραξία που έγινε κατόπιν πλάνης

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο ώστε να λάβετε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές.

Αγωγή για αδικαιολόγητο πλουτισμό

Αγωγή για αδικαιολόγητο πλουτισμό

Στο πλαίσιο του άρθρου 904 ΑΚ προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της σχετικής αξίωσης είναι η ύπαρξη πλουτισμού ...
Η δικαιοπραξία που έγινε από πλάνη είναι άκυρη

Η δικαιοπραξία που έγινε από πλάνη είναι άκυρη

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 147 ΑΚ, «Όποιος παρασύρθηκε με απάτη σε δήλωση βούλησης έχει δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί ...
Προστασία προσβολής προσωπικότητας

Η προσβολή της προσωπικότητας – Νομική βοήθεια

Ο Αστικός Κώδικας στο άρθρο 57 εδ. α ορίζει ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει ...
Αδικοπρακτική συμπεριφορά

Ποια είναι αδικοπρακτική συμπεριφορά; – Ποιες οι προϋποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης;

Αδικοπρακτική συμπεριφορά συνιστά και η απάτη εις βάρος του ζημιωθέντος, η οποία στοιχειοθετείται, όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή ...