Κατοχύρωση Εμπορικά Σήματα Δικηγόρος

Νόμος Περί Σημάτων

Τι Είναι τα Σήματα – Πώς Κατοχυρώνονται – Πως Προστατεύονται Ο νόμος περί σημάτων έχει σκοπό την προστασία του καταναλωτή και των επιχειρήσεων από απομιμητικά προϊόντα. Έχουν ληφθεί υπόψη οι …