διαθήκη δικηγόρος

Κληρονομιά και φορολογία. Αφορολόγητο όριο 800.000

Αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές Ο νέος νόμος 4972/2022 – Η εγκύκλιος 2077/2022 Η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία …