Κληρονομιά. Διαθήκη με καταπίστευμα σε κληρονόμο

Διαθήκη με καταπίστευμα σε κληρονόμο

Ο καταπιστευματιδόχος είναι κληρονόμος υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, που πληρώνεται με τον θάνατο του διαθέτη και στην οποία αντιστοιχεί διαλυτική αίρεση ή προθεσμία της αντικατάστασης του αρχικού άμεσα κληρονόμου. …