ποινικό δίκαιο δικηγόρος

Ποινικό Δίκαιο

  Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου. Ασχολούμεθα με υποθέσεις αδικημάτων επιβουλής της ζωής και της περιουσίας, απάτης και ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσω ιστοσελίδων και ιστολογίων, οικονομικών και …