Το δικηγορικό γραφείο μας από το έτος 2010, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος 3869/2010, γνωστός ως “Νόμος Κατσέλη”, έχει χειριστεί μέχρι σήμερα πλήθος υποθέσεων και έχει πετύχει σημαντικές αποφάσεις προς όφελος των δανειοληπτών.

Αναλαμβάνουμε και επιτυγχάνουμε δικαστικά:

  • Τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη
  • Την διάσωση της δευτερεύουσας κατοικίας του και του συνόλου της περιουσίας του με τις μικρότερες χρηματικές καταβολές
  • Έχουμε επιτύχει σε πλήθος υποθέσεων μειώσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που φθάνουν μέχρι και την πλήρη διαγραφή του χρέους
  • Αναλαμβάνουμε και ενεργούμε με τον καλύτερο τρόπο κάθε ενέργεια στις περιπτώσεις απόπειρας εκτέλεσης εναντίον του υπερχρεωμένου δανειολήπτη (κατάσχεση, πλειστηριασμός) μέχρι την έκδοση απόφασης
  • Επιλύουμε δικαστικά και εξωδίκως, οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών με ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσματα.

Επειδή το αποτέλεσμα είναι προϊόν σειράς σωστών και επί μεγάλο χρόνο ενεργειών, με οδηγό τη γνώση και την εμπειρία μας, παρέχουμε από την πρώτη στιγμή μέχρι την έκδοση της απόφασης νομικές συμβουλές στον εντολέα μας, έτσι η συμπεριφορά του ολόκληρη τη χρονική περίοδο μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στην δικαστική αίθουσα, να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την πλέον θετική γι΄αυτόν δικαστική απόφαση.

Δεν βρέθηκαν άρθρα.